viernes, 18 de marzo de 2016

Proxecto Instrumentos Musicais 2º ESO


Durante o 2º trimestre na materia de música estivemos a desenvolver un proxecto sobre instrumentos musicais, para iso combinamos estratexias de diferentes metodoloxías e modelos pedagóxicos como:

Aprendizaxe baseada en proxectos ABP/PBL:
Os alumnos levan a cabo un proceso de investigación para responder a unha pregunta complexa, a un problema ou a un cambio. Os alumnos teñen autonomía e capacidade de decisión no desenvolvemento dos proxectos. Ao mesmo tempo, estes teñen que ser planeados, deseñados e elaborados para conseguir que os alumnos aprendan os contidos básicos, traballen as competencias do século XXI (por exemplo a colaboración, a comunicación e o pensamento crítico) e cren produtos e presentacións de calidade.
Na aprendizaxe por proxectos o máis importante non é o produto ou resultado final senón o proceso de aprendizaxe e profundización que levan a cabo os estudantes.

O Flipped Classroom (FC):
Un modelo pedagóxico que transfire o traballo de determinados procesos de aprendizaxe fora da aula e utiliza o tempo de clase, xunto coa experiencia do docente, para facilitar e potenciar outros procesos de adquisición e práctica de coñecementos dentro da aula.
Trátase dun enfoque integral que combina a instrución directa con métodos construtivistas, o incremento de compromiso e implicación dos estudantes co contido do curso e mellorar a súa comprensión conceptual. Trátase dun enfoque integral que, cando se aplica con éxito, apoiará todas as fases dun ciclo de aprendizaxe. (Taxonomía de Bloom)
Cando os docentes deseñan e publican unha "en liña", o tempo de clase libérase para que se poda facilitar a participación dos estudantes na aprendizaxe activa a través de preguntas, discusións e actividades aplicadas que fomentan a exploración, a articulación e aplicación de ideas.

Aprendizaxe cooperativa (AC):  
A aprendizaxe cooperativa é o uso didáctico de equipos reducidos de alumnos, xeralmente de composición heteroxénea en rendemento e capacidade, aínda que ocasionalmente poden ser máis homoxéneos, utilizando  unha estrutura da actividade tal que asegure ao máximo a participación equitativa (para que todos os membros do equipo teñan as mesmas oportunidades de participar) e poténciese ao máximo a interacción simultánea entre eles, coa finalidade de que todos os membros dun equipo aprendan os contidos escolares,cada un ata o máximo das súas posibilidades e aprendan, ademais, a traballar en equipo.  Da definición que acabamos de facer, podemos destacar os seguintes aspectos:

Os membros dun equipo de aprendizaxe cooperativa teñen unha dobre responsabilidade: aprender eles o que o profesor lles ensina e contribuír a que o aprendan tamén os seus compañeiros de equipo.  

E o profesorado utiliza a aprendizaxe cooperativa cunha dobre finalidade: para que o alumnado aprenda os contidos escolares, e para que aprenda tamén a traballar en equipo, como un contido escolar máis. É dicir, cooperar para aprender e aprender a cooperar.

Non se trata de que os alumnos dunha clase fagan, de cando en vez, un traballo en equipo, senón de que estean organizados, de forma máis permanente e estable, en equipos de traballo fundamentalmente para aprender xuntos, e, ocasionalmente, se cadra, para facer algún traballo entre todos.  

A aprendizaxe cooperativa non é só un método ou un recurso especialmente útil para aprender mellor os contidos escolares, senón que é, en si mesmo, un contido curricular máis que os alumnos deben aprender e que, por tanto, débeselles ensinar.

Primeira fase:

Elaboramos un CANVAS para ter claro o que queriamos facer:Segunda fase:   

Realizamos un traballo de investigación, en agrupamento cooperativo, para dar solución ás preguntas e problemas que se lle expuñan. Para iso proporcionóuselles información de apoio na aula virtual Edmodo a través de mapas conceptuais interactivos :Terceira fase:

Elaboramos uns mapas conceptuais interactivos para por en práctica o aprendido, aquí deixámosvos unhas fotos do proceso de elaboración e despois as ligazóns aos mapas interactivos, esperamos que vos gusten:
Aquí deixámosvos os mapas conceptuais interactivos xa acabados ( pouco a pouco engadiremos os que faltan):

Electrófonos elaborado polos DAJ (Ana, Jorge e Luís):

http://www.genial.ly/View/Index/56e01bdc1561e80a589202c4

Electrófonos elaborado polos Os Peleles (David, Alberto e Marta):


Aerófonos de The Dreamers (Tania, Sergio e Marta):

http://www.genial.ly/View/Index/56dd50241561e801ac845591

Aerófonos de The Sharks (Lucía,Edgar e Jose Miguel):

http://www.genial.ly/View/Index/56d593af1561e80fa8d5a371

Cordófonos de Los INS (Paula, Adrián, Elena e Alejandro):Percusión vs Menbranófonos e Idiófonos de Rolita (Zinuo, Helena e Diego):
A cuarta fase:

Rrealizarase no terceiro trimestre sumando un novo modelo pedagóxico:

Aprendizaxe e servizo:
O ApS é unha proposta educativa que combina procesos de aprendizaxe e de servizo comunitario nun proxecto ben articulado, onde os participantes aprenden a traballar en necesidades reais do ambiente, co fin de melloralo.
En suma, o aprendizaxe-servizo é un método para unir o compromiso social para a aprendizaxe de coñecementos, habilidades, actitudes e valores. Aprende a ser competente para ser útil a outros (Centre Promotor d’Aprenentatge Servei)

Este proxecto realizarase conxuntamente con APES(Asociación para a prevención da exclusión social).

Proxecto Educativo “Musicoterapia e Discapacidade”
   Partindo da necesidade de involucrar en accións voluntarias a diversos colectivos, créase esta iniciativa coa finalidade de promover o voluntariado en rede entre internos do centro penal de Pereiro de Aguiar e alumnos de centros educativos (Divina Pastora, Santo Anxo e Concepción Arenal). Para iso, realizarase a creación dunha serie de instrumentos musicais a partir de materiais reciclados, que serán empregados na posta en marcha dunha sesión de musicoterapia nunha entidade social e a súa posterior doazón. Para levar a cabo este proxecto dividímolo da seguinte forma; en primeiro lugar o centro educativo encargarase de buscar a entidade social á que doar os instrumentos e os propios alumnos encargaranse de indagar e investigar sobre a devandita entidade e as súas necesidades. Unha vez que detecten ditas necesidades, os alumnos en colaboración cos docentes determinarán o número de instrumentos que precisan para realizar a súa sesión de musicoterapia e posterior doazón, isto dependerá da composición da sesión e do número de usuarios da entidade. A continuación os alumnos realizarán un pedido aos internos co número de instrumentos que teñen que crear, para que estes elabórenos desde o centro penal, que posteriormente serán novamente enviados ao centro escolar. Mentres os internos preparan os instrumentos que lle propuxeron os alumnos, sendo estes de fácil elaboración e fabricados con material reciclado, os alumnos deberán crear unha canción para ensinarlla aos usuarios da entidade o día que realizarán a  acción voluntaria. Unha vez que o material estea listo concretarase unha cita para a realización da sesión de musicoterapia, así como a posterior doazón dos instrumentos. Por último, realizarase unha charla informativa onde se plasmará a experiencia vivida polos participantes.

No hay comentarios:

Publicar un comentario